• Organisaties

  Organisaties

  Organisatie adviseurs, coaching, ontwikkeling voor HRM en teams Maastricht. Door een steeds veranderende markt, moeten organisaties steeds flexibeler worden met vaak steeds minder middelen. Het is daarom uitermate belangrijk om gericht te investeren in de ontwikkeling en het verandervermogen van de organisatie en uw medewerkers. Wij bieden doelgerichte en doordachte adviezen en oplossingen. Hierbij valt te denken aan interim-management, advisering en coaching, het geven van co-creatie sessies en trainingen etc.

  Organisatieontwikkeling en advisering

  Onze core-business bestaat uit het adviseren en bijstaan van organisaties bij het realiseren van hun ambities op het gebied van “mens en organisatie”. Ambities realiseren vraagt veelal een doorontwikkeling of verandering van de totale organisatie en/of onderdelen. Die doorontwikkeling of verandering begint met het vertalen van ambities naar een wenkend perspectief en passend organisatiemodel. Maar in onze visie is het model slechts een hulpmiddel, het zijn de mensen die daadwerkelijk het succes brengen.

  Bij voorkeur combineren wij organisatieontwikkeling met het direct “meegroeien” van management en medewerkers. Dat brengt bewustzijn, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, energie en daadwerkelijke groei. Daarmee wordt de verandering van de organisatie van het management en medewerkers zelf en zodoende wordt de verandering duurzaam.

  Verandering staat centraal.

  Wij ervaren dat voor de meeste organisaties groei en ontwikkeling niet langer vanzelfsprekend gericht is op meer, maar eerder op anders. Zo worden organisaties geconfronteerd met functioneren in schaarste, in plaats van functioneren in rijkdom. Een volstrekt andere opgave, die ook om andere competenties vraagt, van de organisatie maar ook van bestuurders, managers en medewerkers.

  Meer dan ooit, met minder meer. Met minder, anders. Meer dan ooit, met minder beter!!!

  Enkel sturing vanuit het management blijkt steeds minder effectief, meer dan ooit is het noodzakelijk om de juiste context neer te zetten en medewerkers uit te nodigen tot een sterkere, persoonlijke zelfsturing. Dat vraagt van de managers om meer leider te zijn; richtinggevend, inspirerend, verbindend en faciliterend. Dat bij elkaar, levert een werkklimaat waarbij de klant centraal staat, de werkomgeving inspireert en competentie ontwikkeling een natuurlijk gevolg is. Dit levert het beste resultaat voor een klant, de medewerker en de organisatie.

  Wij leveren graag een bijdrage aan de vitaliteit van uw organisatie en zijn graag uw partner bij veranderprocessen. Wij verzorgen professionele coaching voor bestuurders en managers, teambuildingsprocessen en teamcoaching. Samenwerken met Rondagroep is kiezen voor een typische aanpak, die staat voor snelle en zichtbare resultaten.

  Bij de uitvoering van organisatietrajecten bieden wij o.a. de volgende mogelijkheden:

 • Teams

  Teams

  Organisatie adviseurs voor teams Maastricht. Of u nu start als nieuw team of omdat het hoog tijd wordt voor een update omdat de beoogde resultaten binnen de huidige samenwerking niet bereikt worden. In beide situaties kunnen wij een waardevolle betekenis hebben. Wij zijn als geen ander in staat om teams in een energieke “flow” van samenwerking en het behalen van resultaat te brengen. Dat gaat niet vanzelf en vraagt van teamleden uiteraard ook een investering. De ervaring leert dat de investering loont en niet alleen resultaat brengt maar vooral ook plezier.

  Wij zijn in staat om snel en adequaat voor uw team de juiste agenda op tafel te leggen en in het juiste werkklimaat de behandeling ervan aan te pakken. Scherp in de beoogde resultaten en met respect voor de kracht van elke deelnemer. Het resultaat is een hernieuwde focus en perspectief van werkinzet en hernieuwde codes voor de onderlinge samenwerking.

  Intervisie

  Om onze support en daaraan gekoppelde interventies te "verduurzamen", hechten wij waarde aan overdracht van vermogens en competenties. Daarvoor gebruiken wij o.a. intervisie, als methode voor overdracht van kennis, kunde en daarmee het "eigen" natuurlijk ontwikkelingsvermogen. Dat geldt voor het management en zeker ook voor de medewerkers. Intervisie, als werkvorm, benutten wij graag om bereikte resultaten te "verankeren" binnen de organisatie of het team. We starten intervisie meteen met stevige zelfwerkzaamheid & zelforganisatie, waardoor het betreffende team of de werkeenheid na een drietal bijeenkomsten deze verrijking zelfstandig door kan zetten.

  Deze methode van werken sluit naadloos aan bij onze kenmerkende aanpak; wij schuwen oneigenlijke afhankelijkheid.

  Om teams op korte termijn en resultaatgericht te realiseren of te ondersteunen bij de verbetering van de teamresultaten behandelen wij diverse aspecten, waaronder:


 • Individu

  Individu

  Organisatie adviseurs, coaching, ontwikkeling voor HRM.

  "Eén persoon kan het verschil maken binnen een bepaalde context!"

  Het coachen van het individu heeft voor organisaties als toegevoegde waarde dat de werknemer in zijn/haar eigen kracht en keuze gebracht wordt. Wij geloven in de kracht van zelfsturing van medewerkers, zij zijn immers de kern van de organisatie. Middels daartoe speciaal ontwikkelde programma’s en krachtige interventietechnieken ondersteunen wij medewerkers 1:1 bij hun ontwikkeling naar de eigen kracht, groei en verandering. Hierdoor komt de zelfsturing volwaardig tot uitdrukking.

  Echter kan de vraag naar individuele coaching en begeleiding ook vanuit het individu zelf komen. Mensen die op zoek zijn naar ondersteuning op het gebied van talent ontwikkeling en het creëren van een nieuw perspectief. Men wilt het stuur in eigen hand nemen. De redenen zijn divers: de een aanvaardt een nieuwe functie, al dan niet als manager, de ander lijkt vast te lopen en weer een ander is op zoek naar revitalisering. Ook het zoeken naar een nieuwe baan start steeds vaker met een coaching proces.

  Onze dienstverlening is erop gericht om het individu inzicht te bieden in de eigen kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden, de eigen angsten te overwinnen, nieuwe uitdagingen te realiseren, eigen patronen inzichtelijk te maken en patronen te doorbreken. Of het coaching proces nu gericht is op het aanleren van bepaalde competenties, het doorbreken van onzekerheden of het verwerven van een nieuw toekomstperspectief.

  Geen enkel groei- en ontwikkelingsproces is hetzelfde, daarom zijn onze individuele coaching trajecten altijd maatwerk. Door een combinatie van assessment, loopbaanbegeleiding, training en coaching stellen wij een passend traject samen. De onderwerpen die wij tijdens zo’n traject aan de orde stellen, variëren per individu en worden medebepaald door de doelen van de deelnemer, zijn of haar huidige of nieuwe werkgever, ambities en dromen voor de toekomst.

  Onze individuele trajecten zijn o.a. geschikt voor bestuurders, leidinggevenden, ondernemers, adviseurs, high potentials, etc. Kortom voor iedereen die de eigen kwaliteiten en talenten of die van een ander, optimaal wilt ontwikkelen en benutten. Wij bieden o.a. de volgende trajecten voor individuen:

  Sollicitatie coaching voor young potentials

  Daarnaast bieden wij sollicitatie coaching aan voor young potentials, jongeren met talenten die nog aan het begin van hun loopbaan staan. We zien namelijk steeds vaker dat jongeren met talenten en een duidelijke wil, behoefte hebben aan ondersteuning m.b.t. hun sollicitatie-, presentatie- en gespreksvaardigheden. Zeker in deze tijd, waarin de concurrentie op de arbeidsmarkt enorm hoog is. En waarbij niet de inhoudelijk sterkste, maar degene die zich het best verkoopt, de baan krijgt. Jongeren met potentie kunnen kosteloos bij ons terecht voor deze coaching. Dit doen wij omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ons hoog in het vaandel staat.

 • Telkens als ik tegen de lamp loop, neem ik een stukje licht mee
 • Beter weten bestaat niet, anders denken wel
 • Goed management is het integreren van verschillen
 • Overtuiging bepaalt gedrag, overtuiging is een keuze
 • Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden
 • Zonder dwarsliggers, ontstaat geen spoorlijn
 • Vertrouwen in jezelf, is het eerste geheim van succes
 • Crises gaat vooraf aan vooruitgang
 • Waardering voor de ander, is de basis voor effectieve samenwerking
 • Wie prestaties vraagt, moet zinvolheid bieden
 • Het brein heeft een doel nodig
 • Wat je tegenhoudt, bepaalt wat je nodig hebt
 • Wat ik kan, kan een ander leren
 • Het mooiste dat je kunt worden, is jezelf
 • De werkelijkheid wordt geschapen in je eigen beleving
 • Wees zelf de verandering die je wilt zien
Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl