• Trainingen & teamontwikkeling

  Trainingen & teamontwikkeling

  Rondagroep draagt graag bij aan ontwikkeling van ambities en talenten. Voor een optimale samenwerking tussen organisaties en individuen is het van belang dat alle partijen soepel, vitaal en geïnspireerd blijven, daarom geloven wij in voortdurend leren. Daarnaast verandert de wereld continu en moeten we steeds sneller kunnen schakelen. Talent- en kennisontwikkeling spelen een belangrijke rol bij de snelheid en flexibiliteit waarmee men met deze veranderingen om kan gaan. Tevens wordt door de ontwikkeling, verdieping, verbreding en overdracht van kennis en kunde de professionaliteit van mens en organisatie verhoogd. Wij hebben daarom diverse trainingen en coaching trajecten ontwikkeld op het gebied van leiderschap, coaching, creativiteit en projectmanagement . Deze trainingen kunnen op organisatie-, team- of individueel niveau gevolgd worden. Al onze trainingen bieden inzicht en duurzame verandering.

  Ons trainingsprogramma bestaat o.a. uit de volgende trainingen:


  Deze trainingen kunnen afzonderlijk van elkaar gevolgd worden. Het programma van deze trainingen is aantrekkelijk, sterk afwisselend, inspirerend, resultaatgericht en soms confronterend. Er is voldoende ruimte voor eigen praktijkgerichte invulling en dynamiek van de groep. Over het algemeen bestaan de trainingen uit 4 dagdelen. De locatie waar deze trainingen gegeven worden bepalen wij samen met u.

  Wij zetten gedeeltes en/of de gehele programma’ s van deze trainingen, of een combinatie daarvan, regelmatig in als integraal onderdeel van uitgebreidere trajecten op organisatie-, team- of individueel niveau. Wij geven daarnaast ook vorm aan NLP en metaprogramma’s.

  Executive coaching
  U kunt daarnaast ook bij ons terecht voor executive coaching, een individuele coaching op hoog niveau en op maat gesneden voor diverse functionarissen. Deze coaching kan o.a. gericht zijn op het aanleren van bepaalde competenties, het verwerven van een nieuw toekomstperspectief, het overwinnen van angsten, het realiseren van nieuwe uitdagingen, of eigen patronen inzichtelijk maken en doorbreken. Doelgroepen die wij op dit moment veel bedienen zijn medewerkers, leidinggevenden, ondernemers, adviseurs, bestuurders en high potentials.

 • Executive coaching

  Executive coaching

  Executive coaching, is een specifieke individuele coaching speciaal voor personen die werkzaam zijn in hogere en functies, zoals, medewerkers, leidinggevenden en bestuurders. Het complexe werkgebied van deze functionarissen vraagt om een speciale aanpak als het gaat om persoonlijke coaching. Executive coaching biedt de juiste aanpak en is altijd maatwerk.

  Executive coaching bestaat uit tweegesprekken waarbij de coachee zijn praktijkvragen bespreekt met zijn coach. De voorgelegde vragen worden in deze gesprekken samen onderzocht. Executive coaching biedt geen kant en klare oplossingen, maar wel andere inzichten en perspectief die kunnen leiden tot een andere praktijkresultaten. Elk mens is uniek, beschikt over eigen referenties en overtuigingssysteem. Wij maken deze in een korte tijd inzichtelijk en wordt duidelijk waar de schoen wringt om te komen tot de gewenste verandering om zijn/haar doel in praktijk te kunnen realiseren. 

  Executive coaching
  Bij executive coaching is er een zeer intensief contact en het is daarom van belang dat er een “klik” is tussen deelnemer en coach. Onze executive coaches zijn gespecialiseerd in coaching en begeleiding van functionarissen en kunnen daarom uitstekend fungeren als sparringpartner en klankbord. Wij werken doorgaans op scharnierpunten van “sturing”. Rondom dit scharnierpunt komen tal van thema’s naar voren. Wat is adequaat (persoonlijk) leiderschap, hoe houdt men vitaliteit in de aanpak door mensen, hoe zorgen we voor een adequate fit tussen opgave en medewerker, hoe zetten we een juiste samenwerking in elkaar en zorgen we dat deze zich verder ontwikkelt.

  De executive coach maakt samen met de deelnemer de rollen en processen duidelijk en maakt daarvoor regelmatig gebruik van een objectieve methode om denkstijlen te meten: de Metaprofiel Analyse ® (MPA). MPA meet niet wat de persoon denkt, maar hoe de persoon denkt. MPA brengt de persoonlijke denkstijl of die van een team of organisatie in kaart en dient daarnaast om problemen met betrekking tot competentieontwikkeling inzichtelijk te maken en de weg te wijzen naar doelen en oplossingen. Dit maakt het doorbreken van vaste patronen en het omzeilen van persoonlijke valkuilen gemakkelijker.

  Op managementniveau zien we regelmatig de stijl van leidinggeven als vraagstuk terugkomen. We werken voor opdrachtgevers, waar in het algemeen hooggekwalificeerde medewerkers werken en het ligt dan voor de hand om te kiezen voor coachend leiderschap.

  Met executive coaching zijn wij in staat om de deelnemer een spiegel voor te houden waarmee zelfbewustzijn en regie verhoogd wordt, wat leidt tot inzicht en intrinsieke motivatie om verandering te kunnen realiseren. Wij bieden diverse instrumenten om deze verandering te ondersteunen in de praktijk. Executive coaching kan in diverse vormen plaatsvinden, van een afgebakend coaching traject gedurende enkele maanden voor een individu of team, tot het fungeren als raadsman voor de leden van de directie.

 • Telkens als ik tegen de lamp loop, neem ik een stukje licht mee
 • Beter weten bestaat niet, anders denken wel
 • Goed management is het integreren van verschillen
 • Overtuiging bepaalt gedrag, overtuiging is een keuze
 • Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden
 • Zonder dwarsliggers, ontstaat geen spoorlijn
 • Vertrouwen in jezelf, is het eerste geheim van succes
 • Crises gaat vooraf aan vooruitgang
 • Waardering voor de ander, is de basis voor effectieve samenwerking
 • Wie prestaties vraagt, moet zinvolheid bieden
 • Het brein heeft een doel nodig
 • Wat je tegenhoudt, bepaalt wat je nodig hebt
 • Wat ik kan, kan een ander leren
 • Het mooiste dat je kunt worden, is jezelf
 • De werkelijkheid wordt geschapen in je eigen beleving
 • Wees zelf de verandering die je wilt zien
Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl