Training

Training optimale zelfsturing

Zelfsturing, een centraal begrip met gouden rand.
Of een organisatie nu bestaat uit 10 dan wel 500 werknemers, de kracht van een organisatie wordt sterk bepaald door de kracht van het individu; de mate waarin de mens in staat is zichzelf te sturen. Dit vermogen, deze competentie, vormt de basis van de kracht en daarmee het succes van de gehele organisatie. Zelfsturing is de basis van menselijk functioneren en resultaatbepalend, dit vermogen vormt daarmee tevens de basis van de kracht en succes van de gehele organisatie. Zelfsturing impliceert niet alleen het verantwoordelijkheidsbesef, maar ook het nemen van verantwoordelijkheid. Dat betekent actief richting geven en invloed uitoefenen om een kwestie of situatie aan te pakken en de kwestie dan wel situatie te brengen naar een gewenst resultaat te brengen.

De Rondagroep heeft, vanuit dit belang een resultaatgerichte training ontwikkeld, die het vermogen van zelfsturing centraal stelt en deelnemers niet alleen het denkkader voor zelfsturing aanreikt, maar ook de daarbij passende houding in toepassing brengt door gericht instrumentarium en oefening. Deze training kenmerkt zich door een voor de deelnemers aantrekkelijk programma, dat sterk afwisselend is qua werkvorm en een sterke dynamiek kent.

Programma optimale zelfsturing:


 • Inzicht in persoonlijke effectiviteit en zelfsturing.

 • Belangrijke zaken eerst (hoe stel ik prioriteiten en houd ik mijn planning op niveau).

 • Hoe vergroot ik de eigen pro-activiteit en productiviteit.

 • Hoe stel ik realistische doelen en waar wil ik eindigen zodat focus wordt aangebracht.

 • Optimale samenwerking door middel van win-win.

 • Hoe hou ik mezelf in optimale sturing.


Duur: 4 dagdelen.

Resultaten:

 • Succesvol doelen leren stellen.

 • Optimaal timemanagement.

 • Zelf analyse verwerven en deze kunnen inzetten in het werk.

 • Het verhogen van de eigen effectiviteit en productiviteit.

 • Constante groei en ontwikkeling van persoonlijke competenties kunnen inzetten.

Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl