• Werkzaamheden en werkwijze

  Werkzaamheden en werkwijze

  Tot onze werkzaamheden behoren interim-management, advieswerk, executive coaching, teambuilding, consultancy, workshops, trainingen, etc. Een combinatie van deze werkzaamheden leidt meestal tot het beste resultaat voor onze opdrachtgevers en de vraagstukken waar wij aan werken. Maar de diensten kunnen, indien gewenst, ook afzonderlijk van elkaar ingezet worden.

  Samen met de opdrachtgever geven wij vorm aan het gewenste proces. Dat kan op individueel-, team- of organisatieniveau. Kenmerkend voor onze stijl is dat we samen met de organisatie een brug bouwen, terwijl we er overheen lopen. Alle betrokkenen dienen zelf eigenaar te worden van het proces en resultaat, daarom stimuleren wij dat iedereen werk doet dat in lijn ligt met zijn eigen ambities om gelukkig te worden.

  Indien u een traject met ons aangaat kunt u vertrouwen op een hoogwaardige en professionele aanpak. U kunt rekenen op adviseurs met een persoonlijke betrokkenheid. Onze adviseurs zijn recht door zee, transparant en beschikken over een groot reflectie- en probleemoplossend vermogen. De werkwijze is betrouwbaar, respectvol, positief kritisch en daar waar nodig confronterend. Wij doen ons werk zonder fratsen, resultaatgericht en met een persoonlijk accent.

  Uw succes is voor ons bepalend!

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  De Rondagroep is, onder bepaalde voorwaarden, beschikbaar om bijeenkomsten te faciliteren waarin maatschappelijke vraagstukken en vooral een vernieuwde aanpak daarvan centraal staan. Wij zijn uitstekend in staat om in snel tempo veranderings- en bewustwordingsprocessen te ontwikkelen en uit te voeren voor groepen.

  Wij nodigen ondernemers, bestuurders en burgers uit om zich aan te melden, bij elkaar te komen en middels onze begeleiding te komen tot creatief, innovatieve oplossingen. Eventueel samenwerkingsverbanden te starten resp. te ondersteunen. Het gaat hierbij om oplossingen die ecologisch verantwoord zijn en onze maatschappij en het functioneren voor langere duur echt verbeteren. Daaraan willen wij graag onze bijdrage op onze manier leveren.

 • Telkens als ik tegen de lamp loop, neem ik een stukje licht mee
 • Beter weten bestaat niet, anders denken wel
 • Goed management is het integreren van verschillen
 • Overtuiging bepaalt gedrag, overtuiging is een keuze
 • Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden
 • Zonder dwarsliggers, ontstaat geen spoorlijn
 • Vertrouwen in jezelf, is het eerste geheim van succes
 • Crises gaat vooraf aan vooruitgang
 • Waardering voor de ander, is de basis voor effectieve samenwerking
 • Wie prestaties vraagt, moet zinvolheid bieden
 • Het brein heeft een doel nodig
 • Wat je tegenhoudt, bepaalt wat je nodig hebt
 • Wat ik kan, kan een ander leren
 • Het mooiste dat je kunt worden, is jezelf
 • De werkelijkheid wordt geschapen in je eigen beleving
 • Wees zelf de verandering die je wilt zien
Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl