Training

Training samenwerking en teams

Effectief samenwerken is de sleutel tot succes.
De kwaliteit van een team is bepalend voor de effectiviteit van een organisatie. Een solidair team waarbij zelfsturing centraal staat, men elkaar vertrouwd, stimuleert en motiveert kan succesvol en resultaatgericht werken. Maar samenwerken gaat niet altijd zonder slag of stoot, zo kan het voorkomen dat de communicatielijnen niet duidelijk vastgelegd zijn, de individuele teamleden niet precies weten wat hun rol is waardoor zij niet volledig tot hun recht komen, of dat de wederzijdse ondersteuning ontbreekt. Teams krijgen daarnaast continu te maken met nieuwe taken en verantwoordelijkheden en veranderingen in de teamsamenstelling. Al deze en nog veel meer factoren kunnen ervoor zorgen dat een team uit balans raakt en niet de gewenste resultaten behaald.

Rondagroep heeft een training ontwikkeld waarbij teamleden geholpen worden om optimaal te functioneren binnen het team. Dit doen wij door te reflecteren op individueel en teamgedrag. Wij maken de deelnemers bewust van hun eigen kracht en valkuilen en het effect van het eigen gedrag op dat van anderen. Inzicht in de eigen drijfveren en die van anderen is hierbij onontbeerlijk, dit brengen wij o.a. met behulp van een co-creatie in beeld. Samen met het team maken wij een ontwikkelplan voor het team en de individuen en stellen wij onderwerpen aan de orde als managementstijlen, succesfactoren van een team, prioriteiten stellen, timemanagement, effectief communiceren en optimale zelfsturing. In de training samenwerking en teams leren de deelnemers hun invloed op een dusdanige manier te vergroten dat het voor het individu, het team en de organisatie direct resultaat oplevert.

Programma samenwerken en teams:


  • Bespreken van kritische succesfactoren en valkuilen van teamwerk.

  • Communicatiestijlen en de effecten ervan leren herkennen.

  • Teamrollen en groepsdynamiek.

  • Effectief leren samenwerken.

  • Leren omgaan met conflicten, kritische situaties en dilemma’s.

  • Versterken van onderlinge relaties en reflectievermogen.

  • Zelfanalyse: persoonlijke kwaliteiten en voorkeursrollen herkennen en kenbaar maken aan anderen.

  • Bewust worden van o.a. lichaamstaal en stemgebruik en deze correct weten te hanteren.Duur: 2 tot 4 dagdelen

Resultaten:
De training vergroot de effectiviteit van een team, leert de teamleden naar elkaar te luisteren en elkaar te motiveren en inspireren. Door een verbetering in de samenwerking wordt communiceren en zelfsturing een vanzelfsprekendheid.

Deze training wordt in groepsverband gehouden, maar gedurende het proces kan blijken dat aanvullende individuele coaching wenselijk is. Iedere training is maatwerk en voor aanvang zal er een intake plaatsvinden met de deelnemers waarbij de beoogde doelen en huidige struikelblokken besproken worden. A.d.h.v. bevindingen zal de concrete inhoud en duur worden vastgesteld. De training samenwerking en teams kan ook een onderdeel zijn van de algemene opdrachten die de Rondagroep uitvoert voor de organisatie.

Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl