Training

Training project- en programma management

Steeds meer activiteiten en opdrachten worden tegenwoordig in een projectvorm opgepakt. Dit vereist specifieke kennis van het proces en vaardigheden om dit goed te kunnen stroomlijnen. De vraag wat projectmatig werken nu is en wat dit verschilt met de dagelijkse praktijk, wordt in onze maatwerktraining in een hoog tempo bijgebracht. Er wordt op een adequate manier bijgebracht hoe projectmatig werken het beste kan worden aangevlogen en welke tools en instrumenten hiervoor worden ingezet. De training is geschikt voor medewerkers die zich willen verdiepen in projectmatig werken.

Programma project en programma management:


 • Wat is projectmatig werken en wanneer kan dit worden ingezet?

 • Het helder krijgen van de projectopdracht.

 • Afbakening van het project.

 • Projectplan formuleren.

 • Fasering en planning van een project.

 • Het opzetten van een adequate projectorganisatie en teamsamenstelling.

 • Projectsturing en beheersing.

 • De sociale componenten van projectmanagement.

 • Praktijksituaties.


De ervaren trainers van de Rondagroep brengen u op een adequate wijze bij wat projectmatig werken precies inhoud. Hiervoor wordt een interactieve methode gekozen waarbij praktijk zorgvuldig wordt behandeld. Verschillende modellen worden getoond waarbij naast het theoretische kader van bijvoorbeeld PRINCE2 ook aandacht besteed wordt aan een passende sociale houding.

Duur: 4 dagdelen.

Resultaten:

 • Inzicht in projectmatig werken en hier succesvol mee om kunnen gaan.

 • Helder de opdracht van het project kunnen formuleren.

 • De projecten kunnen beheersen binnen tijd, budget en kwaliteit.

 • Inzage in hoe een projectorganisatie eruitziet.

 • Inzicht in de sociale interactie bij projectmatig werken en de verschillende rollen hierbij.

Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl