Individu

Loopbaan- coaching en ontwikkeling

De arbeidsmarkt is in beweging, er is een toegenomen flexibilisering en de technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Om als werknemer te kunnen meebewegen in deze veranderingen op de arbeidsmarkt is het van belang om niet stil te staan, maar te investeren in de eigen ontwikkeling. Rondagroep ondersteund individuen die bezig zijn met dit vraagstuk. Wij coachen de deelnemers bij het nemen van beslissingen en het beantwoorden van vragen die ontstaan gedurende het proces van loopbaanontwikkeling. Wij leren hen bewust na te denken over de te nemen stappen, dit kan betrekking hebben op de loopbaan bij de huidige of nieuwe werkgever.

Vragen als waar ben ik goed in, waar sta ik nu, waar wil ik naar toe en hoe kom ik daar, worden aan de orde gesteld en op pragmatische wijze beantwoord en ingevuld. Deelnemers leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun functioneren en ontwikkeling. Hierdoor ontstaat ruimte voor talent en wordt uitdaging gecreëerd. Door doorstroom te bevorderen en een bredere kijk op de organisatie en het eigen functioneren te ontwikkelen verbeterd de dynamiek binnen een organisatie en blijven werknemers geïnspireerd en gemotiveerd.


Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl