Organisatie

Interventies met grote groepen

We zijn in staat op grootschalige wijze, groepen mensen tot ontwikkeling te brengen voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Via deze wijze nemen we iedereen mee in de ontwikkeling, waardoor collectieve verantwoordelijkheid, betrokkenheid en creativiteit ontstaat op grootschalig niveau.Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl