Organisatie

Focus ontwikkeling

Future search, ook wel genoemd.
Het brein heeft een doel nodig; vanuit deze stelling vertrekken wij. Nog sterker is: begin met het einde voor ogen. We ontmoeten zowel organisaties, als individuele mensen die weinig of geen focus hebben, dan wel deze focus niet met elkaar delen. Dat betekent stilstand en weinig energie.

Rondagroep is in staat in zeer korte doorlooptijd een organisatie, team of individu tot focus te brengen. Dat kan een concreet doel op korte termijn, of een toekomstgericht perspectief op organisatieniveau zijn. Wij zijn in staat dit op grootschalig niveau en middels de nieuwste co-creatie methodieken te doen.

Focus leidt tot revitalisering en wordt gevolgd door een plan van aanpak om de gewenste resultaten te bereiken.


Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl