Organisatie

Management ontwikkeling

Wij verbinden het leren en transformeren direct aan de concrete managementopgave die vanuit de organisatie voorligt. Uiteraard vindt de programmering en bepaling van de inhoudelijke thema’s in scherp overleg plaats met de opdrachtgever. Deze aanpak betekent een krachtige verbinding, die gelijktijdig leidt tot organisatie-resultaten alsook individuele groei in management competentie. Wij noemen dat win-win.

Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl