Organisatie

HRM-advies & consultancy

Organisaties met een goed doordachte HRM-strategie en beleid kunnen de concurrentie een stapje voor blijven. Want gemotiveerde werknemers op de juiste plek in de organisatie kunnen het verschil maken. Rondagroep biedt specifieke kennis en kunde op het gebied van HRM om het rendement van uw menselijke kapitaal te verhogen.

U kunt bij ons terecht voor extra ondersteuning en expertise bij het vormgeven en leiden van complexe ontwikkelingen en HRM-vraagstukken. HRM is een van onze kernkwaliteiten, gepokt en gemazeld door opleiding, scholing en ruime ervaring in de profit en non-profit sector zijn wij kind aan huis op dit gebied. Wij zijn in staat uw visie/strategie, beleid en instrumentarium binnen de organisatie te optimaliseren en het gewenste HRM-businessmodel te implementeren. U kunt daarbij rekenen op een adviseur die met u meedenkt en vooral meewerkt, betrouwbaar en loyaal is en beschikt over actuele kennis. We zijn energiek, motiverend en werken vanuit het talent van mensen.

We werken op zowel uitvoering-, tactisch als strategisch niveau en zijn tevens inzetbaar als interim HRM-manager of HRM-consultant. U kunt bij ons terecht voor alle deelgebieden binnen het HRM-vakgebied om te komen tot een succesvol HRM business model, daarbij valt te denken aan:


  • Advisering en optimalisering van in- door- en uitstroombeleid.

  • Advisering en optimalisering van bindings- ontwikkelings- en arbeidsvoorwaardenbeleid.

  • Competentie, loopbaan & talentontwikkeling.

  • Ziekteverzuimpreventie, re-integratie en Arbo-zaken.

  • Ontslag en outplacementtrajecten.


  • Van “werk naar werk” begeleiding.

  • Uitvoering van HRM Quickscans en projecten.

  • Werving en selectie.


Wij dragen graag onze kennis en kunde over en zijn erop gericht om een lerende organisatie en talent binnen uw organisatie te stimuleren. Met onze integrale aanpak wordt uw organisatie geholpen om de visie te vertalen naar een personeelsbeleid dat bestuurbaar is en de gewenste resultaten oplevert.

Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl