Teams

Discussie, dialoog en meningsverschillen

Binnen teams en de samenwerking tussen teams onderling, sluipen ongemerkt patronen in die niet bespreekbaar worden gemaakt of niet gezien worden, met als risico dat er ongewenste cultuurpatronen ontstaan. Het gevolg is dat er een bepaalde mate van gelatenheid, irritatie, weerstand en concurrentiegedrag ontstaat. Deze spanningen dragen niet bij aan de effectiviteit en resultaatgerichtheid van een team. De spanningen kunnen weggenomen worden door elkaars intenties, paradigma’s en belangen bespreekbaar te maken en te komen tot een perspectief dat voldoet aan gezamenlijke belangen en ambities. De adviseurs van Rondagroep zijn goed in staat om met verschillende functieniveaus binnen de organisatie en partijen de dialoog aan te gaan, met respect voor elkaars belangen en posities.
Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl