Teams

Van groep naar zelfsturend team

Together everyone achives more

Er wordt snel gesproken over een team, maar in de praktijk blijkt het veelal een verzameling van mensen te zijn, dus een groep. Samenwerken om te komen tot een bepaald resultaat is op zich niet bijzonder, maar echt teamwerk is niet zo vanzelfsprekend. Echt teamwerk betitelen wij als een team dat een over een gedragen en eenduidige focus beschikt, inzicht heeft in elkaars kwaliteiten en valkuilen, elkaar bij moeilijke momenten bijstaat, met plezier samenwerkt, open communiceert, van elkaar leert en over een hoge mate van resultaatgericht beschikt. Het niveau van teamwerk is een dynamisch proces en vraagt periodiek onderhoud.

Het is daarom moeite waard om te investeren in de zachte onderdelen van een team:


  • Het zorgdragen voor gezamenlijke focus, doelstellingen en te leveren resultaten vertaald in een actieplan.

  • Het creëren van gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel, commitment en energie.

  • In kaart brengen van gewenst en ongewenst gedrag (competenties), om ambities te kunnen realiseren.

  • Inzichtelijk maken van kwaliteiten en valkuilen van het team en het effectief inzetten daarvan.

  • Communicatieafspraken en trainen daarvan.

  • Afspraken maken ten aanzien van ontwikkelings- en onderhoudsproces.


Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl