Individu

Verzuimherstel bij psychologische redenen

Ten aanzien van re-integratie trajecten naar aanleiding van ziekteverzuim wordt steeds meer gebruik gemaakt van onze coaching. Hierbij gaat het om medewerkers die vanwege psychische redenen uitvallen, bijvoorbeeld een (dreigende) burn-out. Doorgaans duurt het herstel van een burn-out ongeveer zes maanden. De reden van overspannenheid kan zeer divers zijn en een combinatie zijn van zowel werk alsook privé. Uit onderzoekscijfers blijkt dat er versnelde toename plaatsvindt van ziekteverzuim vanwege psychische redenen en dat depressie nummer 1 van de meest voorkomende ziektebeelden zal zijn. Door tijdige signalering vanuit de werkgever en ook werknemer in een vroegtijdig stadium kan uitval van werk voorkomen worden.

Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl