Organisatie

Executive Search

Rondagroep is geen traditioneel werving en selectie bureau en heeft ook niet de ambitie om als dusdanig te functioneren. Echter zijn wij ervan overtuigd dat de juiste match tussen werkgever en werknemer leidt tot een optimaal resultaat voor deze beide partijen. Daarom verzorgen wij in het kader van de bredere opdrachten, ook zeker executive search voor onze opdrachtgevers. Door een combinatie van onze search- en selectiekwaliteiten en specifieke kennis van de opdrachtgever kunnen wij deze bemiddelingswerkzaamheden naar uiterste tevredenheid van alle betrokkenen uitvoeren.

Soms ontstaat een match niet uit opdracht maar spontaan. Door individuele trajecten (bv. coaching en loopbaanontwikkeling) verkrijgen wij inzicht in competenties en mogelijkheden van een persoon en door de intensieve samenwerking met onze opdrachtgevers kennen wij de personeelsbehoeften van deze organisaties. Hierdoor kan het dan zomaar voorkomen dat wij een potentiele verbinding zien tussen een organisatie en een individu. En daar waar wij een mogelijke match zien, zullen wij zeker bemiddelen.Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl