Teams

Revitalisering van teams

Doordat een organisatie kiest voor een andere koers, kan dit een revitaliseringsslag vragen van teams. Het opnieuw leven inblazen kan door het herijken van de focus, strategie samenwerking en/of communicatie van het team. Veelal gaat dit gepaard met het ontwikkelen van vaardigheden oftewel competenties. Wij zorgen ervoor dat het team binnen gestelde kaders in staat is, om een eindbeeld te formuleren met doelstellingen, resultaten, strategie en actieplan. Dit combineren wij met energieke samenwerkingsoefeningen en werkmethodes dat werkplezier, teambinding en resultaatgerichtheid stimuleert.

Steeds meer zien wij dat organisaties tijdig en snel willen anticiperen op ontwikkelingen uit hun externe omgeving. Organisaties stellen projectteams samen die deze ontwikkelingen en initiatieven intern kunnen opvangen. Er is meestal onvoldoende budget om extra mensen in te huren, waardoor deze projectteams meestal gevormd worden uit het bestaande personeelsbestand.

De nieuwe initiatieven vragen echter urgentie en er is meer nodig dan alleen denken vanuit bestaande kaders. Vragen als: is er voldoende inzicht in de inhoud van het initiatief? Wie heeft de potentie om inhoudelijke betekenis te leveren en is gemotiveerd om eraan bij te dragen? Hoe richten we een passende projectstructuur in en wat is exact nodig aan inhoudelijke expertise, teamsamenstelling, mindset en vaardigheden om het project succesvol uit te voeren?

Onze adviseurs zijn in staat dit proces te begeleiden, scherpte te brengen in de focus, de hiervoor geschikte medewerkers te mobiliseren en de benodigde communicatie- en samenwerkingsvormen op te zetten. Tevens zorgen wij ervoor dat het projectteam om kan gaan met verandering en het onbekende.

Praktijkvoorbeeld van een geslaagde team revitalisering:
Een mooi voorbeeld waar revitalisering van teams nodig was, is bij de implementatie van de 3 D’s bij gemeenten. Na invoering van de drie centralisaties (3D’s) naar gemeenten, kwamen gemeenten voor een nieuwe uitdaging te staan. Want hoe worden de verhoogde beslissingsbevoegdheid en nieuwe taken zo succesvol en efficiënt mogelijk in het bestaande takenpakket geïmplementeerd? Het herzien van de huidige werkwijze en processen was hoognodig. Wij zagen dat gemeenten met deze vraag worstelden; tegenstrijdige belangen van de diverse afdelingen, miscommunicatie en een onduidelijk of niet beschreven gezamenlijke opdracht bemoeilijkten het invoeren van deze veranderingen. Onze adviseurs hebben daarom bij verschillende gemeentes ondersteuning verleend bij het vormgeven, uitvoeren en managen van de decentralisatieprogramma’s. Door het versterken van de onderlinge samenwerking, het tijdig betrekken van de juiste mensen en het wegnemen van dreigende conflicten, zijn deze teams begeleidt naar een succesvolle implementatie van de 3 D’s.

Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl