Organisatie

Competentiemanagement en talentontwikkeling

Wij zijn in staat tot snelle analyse van de kracht van de organisatie en de talenten van mensen. Hierop gebaseerd, leggen wij een perspectiefvolle ontwikkelingslijn voor, die de organisatie kan volgen. Deze ontwikkeling werken wij voor de organisatie uit, faciliteren wij compleet en op tal van manieren. De regie ervan blijft in handen van de opdrachtgever.


Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl