Organisatie

Organisatie advies

Ook organisatie advies is sinds jaar en dag voor de rondagroep een kerntaak waarmee bijzonder ruime ervaringen zijn opgedaan. Daarentegen zien we ook dat organisatie advies sec, steeds minder aan de orde is. Veelal combineren we dat advies met ons werk als organisatie ontwikkelaar; een insteek die dan per definitie ook wint aan waarde voor de opdrachtgevende organisatie.


Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl