Individu

Sturen en behalen van lastige doelen

Mensen stellen voor zichzelf en anderen in zowel privé als werk gerelateerde situaties doelen. Echter zijn niet al deze doelen even gemakkelijk te behalen. Zelfs als deze doelen aan alle haalbare eisen voldoen. In de praktijk blijkt dan ook dat een hoog percentage van de gestelde doelen mislukt of dat het ervoor gestelde tijdschema en/of budget flink overschreden wordt.

Rondagroep heeft een speciaal programma ontwikkelt voor professionals waarbij wij de deelnemers leren doelen succesvol te behalen. De denk- en handelswijze worden gericht op effectief sturen naar resultaat. Voorop staat: eerst denken, dan handelen. Zaken die o.a. aan de orde komen, zijn:


  • Doel duidelijk en specifiek formuleren.

  • Benodigde omstandigheden beschrijven.

  • Toetsbaar maken van het doel.

  • Haalbaarheid van het doel bepalen en evt. in delen opbreken.

  • Effecten van het behalen van het doel overzien op korte en lange termijn.

  • Tussentijds evalueren en bijsturen.


Contact
A. Aylvalaan 24
P. 6212 BC Maastricht
T. +31 (0)43 70 74 417
E. info@rondagroep.nl